Welke dilemma’s komt u tegen bij internationaal zakendoen?

Voor een publicatie over dilemma's bij internationaal zakendoen is de ledengroep accountants in business op zoek naar leden die iets zouden willen/kunnen zeggen over dit onderwerp. Verschillen tussen culturen ontstaan door verschillen in waarden. In het internationaal zakendoen kunnen hierdoor dilemma's ontstaan. De vraag is hoe te handelen in een ander land, waar andere waarden gelden. Is het hun norm of de mijne? Daar is geen eenvoudig antwoord op.

De betreffende publicatie rond dit thema zal een vervolg zijn op het onlangs verschenen boekje met moresprudentie rond het thema 'Omgaan met vermoedens van fraude'.

Voelt u zich aangesproken om dit onderwerp meer gezicht te geven, dan horen wij dit graag van u!

E-mail: aib@nba.nl t.a.v Erica Steenwijk en Danie Duzant