De NVKS wijzigen

Op vrijdag 16 november 2018 wijzigen de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS). De wijzigingen gelden meteen.

Wilt u weten hoe de nieuwe tekst van de NVKS luidt? Open dan deze leeswijzer. Op 7 november publiceerde de NBA een bericht om de wijzigingen aan te kondigen en toe te lichten.

Daarin staat dat de wijzigingen in werking treden 'op de eerste dag na publicatie in de Staatscourant'. De Staatscourant heeft de wijzigingen donderdag 15 november gepubliceerd.

De wijzigingen worden nog verwerkt in de Toelichting op de NVKS. Binnenkort publiceert de NBA de herziene toelichting.