COPRO maakt voorbehoud bij protocol WNT 2018

NBA Werkgroep COPRO oordeelt dat het Controleprotocol WNT 2018 op zichzelf genomen vaktechnisch uitvoerbaar is, maar dat het protocol en de eraan ten grondslag liggende WNT-regelgeving als economisch onverantwoord aangemerkt moeten worden. 

Daarom krijgt het protocol het predicaat 'uitvoerbaar onder voorbehoud'.