Verplichte overname personeel bij doorstart na faillissement?

De minister voor Rechtsbescherming heeft een klankbordgroep aan het werk gezet om duidelijkheid te krijgen over de positie van werknemers na een faillissement. Vraag is daarbij vooral of werknemers hun rechten en hun baan behouden na een doorstart. Deze problematiek kan ook spelen voor mkb-ondernemers die willen organiseren.

Aanleiding voor het onderzoek van de minister is een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Dat hof bepaalde op 22 juni vorig jaar dat bij de voorbereide doorstart via een faillissement (prepack) van Smallsteps alle werknemers hun rechten behielden en dus allemaal mee over moesten naar het nieuwe bedrijf. De uitspraak maakt niet duidelijk of dit ook het geval is bij een “gewone” doorstart na faillissement.

Diverse partijen hebben deze vraag aangekaart bij de Minister voor Rechtsbescherming. De door de minister ingestelde klankbordgroep moet duidelijkheid verschaffen en eventuele nieuwe wetgeving voorbereiden. De NBA levert via de werkgroep insolventie van VNO/NCW MKB Nederland input voor de klankbordgroep.