Dilemma van de week: Transparant

U komt als concerncontroller (RA/AA) binnen bij een familiebedrijf dat binnen 6 maanden naar de beurs gaat. Twee maanden na de uitgave van het prospectus doet de Fiod  een inval bij dochterbedrijven in de Antillen in verband met mogelijke corruptie.

Transparant?

U komt als concerncontroller (RA/AA) binnen bij een familiebedrijf dat binnen 6 maanden naar de beurs gaat. In de recent uitgegeven prospectus is aangegeven dat er, in de voorafgaande 12 maanden, geen overheidsonderzoeken, juridische procedures of arbitrage processen zijn geweest die een significante invloed hebben op het resultaat of operationeel proces. Twee maanden na de uitgave van het prospectus doet de Fiod  een inval bij dochterbedrijven in de Antillen in verband met mogelijke corruptie. Na overleg met uw CFO en uw huisadvocaat blijken er voldoende juridische argumenten om de kwestie niet te melden aan het maatschappelijk verkeer. 

Wat doet u?

  1. U staat erop om dit met een extra nieuwsbericht direct naar buiten te brengen
  2. U stelt voor om de kwestie te melden in het jaarverslag en persbericht dat binnen een maand uitkomt
  3. U agendeert het punt voor de volgende vergadering van de Raad van bestuur en Raad van Commissarissen
  4. U doet iets anders (graag dit vermelden in het vakje ‘reacties en slotopmerking’)

Via het menu van de app kunt u ook uw eigen dilemma's voorleggen. Ook is het mogelijk te mailen naar aib@nba.nl.