'Accountants kunnen een grote rol spelen bij energietransitie'

Accountants spelen nog nauwelijks een rol bij de energietransitie. Maar dat kan wel. "De accountant moet zijn klanten overtuigen dat de energietransitie uiteindelijk te maken heeft met het overleven van ondernemingen."

Maatschappelijke relevantie

Op 18 juni 2018 besluit de algemene ledenvergadering van de NBA over de Vernieuwingsagenda, die een uitwerking is van het visiedocument 'Een beroep met toekomst'. Tot aan die tijd belicht Accountant.nl de centrale thema's aan de hand van gesprekken met NBA-bestuursleden en ge├»nteresseerde buitenstaanders. In dit eerste artikel: de maatschappelijke relevantie van de accountant. Concreet: de rol van de accountant in de energietransitie en de reductie van de CO2-uitstoot met 49 procent in 2030, waartoe Nederland zich in 2015 heeft verplicht in het Klimaatakkoord van Parijs. Gesprekspartners: NBA-voorzitter Pieter Jongstra en Kees Vendrik, hoofdeconoom van de Triodos Bank, oud-lid van de Algemene Rekenkamer en oud-Kamerlid van GroenLinks.

De rol van de financial in CO2-reductie

NBA Accountants in Business en de Rijksuniversiteit Groningen organiseerden op 13 april 2018 een congres over de rol van de financial in CO2-reductie. Daarbij gaf prof.dr. Dick de Waard  (RUG) een toelichting op het onderzoek naar CO2-beleid binnen organisaties. Enkele ondernemers spraken over het thema vanuit de praktijk. Ook de rol van de accountant bij CO2-rapportage en reductie kwam aan de orde. De klimaatgezant van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaf een toelichting op het belang van het Nationaal Klimaatakkoord.

Lees meer op Accountant.nl