Women inspire in finance

Slechts 21% van de accountants in het NBA-register is vrouw. Terwijl ruim driekwart van de bedrijven in het financiële werkveld probeert actief vrouwelijk talent te werven. Tijd voor wat inspiratie met dit eenmalige magazine van de accountants in business.

Vrouwelijke financieel professionals zijn schaars in Nederland. Ondanks dat er juist actief wordt geworven op vrouwelijk talent. Dat blijkt uit een onderzoek dat vorig jaar door accountants en advieskantoor PwC werd uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt verder dat maar 36 procent van de ondervraagde bedrijven een toename ziet van vrouwelijke sollicitanten.

Dit terwijl een goed functionerende financiële afdeling niet zonder diversiteit kan. Een waaier aan achtergronden maakt het collectief sterker. Hoe hebben vrouwelijke RA’s en AA’s carrière gemaakt en welke keuzes maken ze daarbij?

In dit magazine treft u interviews aan met 10 vrouwelijke accountants in business die in topfuncties werkzaam zijn. Wij hopen dat deze voorbeelden een inspiratiebron voor u zijn, ongeacht uw genderidentiteit.