De plannen van de NBA voor 2018

2018 belangrijk transitiejaar

De visievorming door het bestuur zal gedurende 2018 leiden tot een visie op het beroep en de beroepsorganisatie, met een toekomstagenda en een meerjarenbeleidsplan. Het uitwerken van de thema’s vanuit de nieuwe visie is nog in volle gang en de mogelijke effecten van de nieuwe visie zullen op zijn vroegst in het najaar van 2018 merkbaar zijn. Veel van de in 2017 gestarte projecten lopen vooralsnog door in 2018, totdat nieuwe richting wordt gegeven vanuit de nieuwe visie. 2018 is dan ook te beschouwen als een belangrijk transitiejaar.

Uitgangspunten Jaarplan 2018

De NBA en het beroep blijven ook in 2018 bijdragen aan het publiek belang en de kwaliteit van het beroep. Hierbij blijft het bewerkstelligen van duurzaam maatschappelijk vertrouwen het belangrijkste oogmerk. Voor 2018 betekent dit:

  • het doorzetten van de Veranderagenda Audit;
  • het opstellen en uitvoeren van de mkb-agenda;
  • het onderhouden van de dialoog met relevante stakeholders in vooral het mkb, de financiële sector en de publieke sector; en
  • het verkennen van de impact van innovatie en technologische ontwikkelingen en de strategie op het gebied van niet-financiële informatie.

NBA Jaarplan 2018