Aangepaste Nederlandse voorbeeldbrief met digitale deponering en sectorspecifieke voorbeeldrapportage beschikbaar

Donderdag 8 maart 2018 publiceert de NBA een aangepaste versie van de Nederlandstalige voorbeeldbrief 1.1.1, uitgebreide opdrachtbevestiging voor een controle, met passages over digitale deponering.

De NBA voegt verder een Nederlandse voorbeeldrapportage toe aan het verzameldocument met de rapportages voor specifieke sectoren en in verband met de juridische transacties inbreng, splitsing en fusie, deel 3 HRA, sectie II, hoofdstukken 10 t/m 19.

Het gaat om de aangepaste nieuw-format-controleverklaring 12.2 bij banken.

De Nederlandse voorbeeldbrief en voorbeeldrapportage staan nog niet in de NBA-verklaringengenerator maar kunnen al wel worden gebruikt.

Toekomstige aanpassingen

De komende maanden werkt de NBA aan:

  • Andere voorbeeldbrieven in verband met digitale deponering vanaf boekjaar 2017, inclusief Engelse vertalingen;
  • Engelse vertalingen van de voorbeeldteksten bij Standaard 4400N;
  • Geactualiseerde publieke-sector-rapportages en overige sectorspecifieke rapportages;
  • Update(s) van de generator, onder meer voor een lijst XBRL-instances van de nieuw-format-controleverklaringen zoals de lijst met word-versies;
  • Assurance-rapporten in nieuw format met het oordeel (de conclusie) aan het begin, vergelijk voorbeeldrapportages 3.5.