Terugblik informatiebijeenkomst beleggingsinstellingen en -ondernemingen

Op 28 mei 2018 is er een informatiebijeenkomst geweest voor accountants die beleggingsinstellingen en -ondernemingen controleren.

Centraal stond de vraag wat van accountants verwacht mag worden of anders gezegd: Gaan accountants ver genoeg in hun controles?

In aanvulling hierop kwam ook de vraag aan de orde over wat de Impact is van nieuwe ontwikkelingen op de administratieve organisatie en interne beheersing van een beleggingsinstelling of -onderneming: Is hier een rol voor de externe accountant weggelegd of is dat een eigen verantwoordelijkheid van de fondsbeheerder?

De bijeenkomst werd bijgewoond door circa 50 deelnemers die er een levendige middag van maakte door veel vragen te stellen en discussie aan te gaan.

Sprekers

Frank van Groenestein (voorzitter SAM) opende het seminar en ging in op de taken van de nieuwe commissie (Sectorcommissie Asset Management).

Hans Janssen Daalen (directeur Dufas) was dagvoorzitter en stelde in zijn openingswoord de uitdagende vragen over de toereikendheid van werkzaamheden van accountants.

Alex Poel (Charco & Dique) ging in op de vele wijzigingen in wet- en regelgeving en concludeerde dat het implementeren hiervan veel inspanningen vraagt waarbij hij een aanpak voorstaat die systematisch is en alle wijzigingen stap voor stap in de organisatie en processen verwerkt.

Thijs van Aubel (AFM) gaf een inkijk in de wijze van toezichthouden door de AFM en tevens een toelichting op de uitkomsten van een onderzoek van de AFM naar beheerders met van rechtswege omgezette AIFM-vergunning.

Jacques Visser (DNB) ging vooral in op valkuilen bij het aanvragen voor verklaringen van geen bezwaar en vergunningsaanvragen gericht op de [eigen]vermogenseisen van beleggingsinstellingen

Dennis de Vries (KPMG) gaf een inkijk in de Fintech ontwikkelingen en concludeerde dat veel (routinematige) activiteiten in de industrie van vermogensbeheer gaan veranderen.

Carel van Oldenbeek (Mazars) gaf inzicht in de veranderingen die plaatsvinden in Handreiking 1104 (de wettelijke verplichtingen van de interne auditor en externe accountant die beleggingsinstellingen en -ondernemingen controleren).

De middag werd afgesloten met een debat aan de hand van stellingen.