PE-registratie 2017

Het NBA-bestuur heeft afgelopen week de accountants die op 31 maart 2018 nog niet aan de minimum-PE-verplichting voor 2017 hadden voldaan in de gelegenheid gesteld de achterstand in de komende drie maanden in te halen. Zij krijgen tot en met 31 augustus 2018 de tijd om op MijnNBA.nl minimaal 20 al dan niet gecertificeerde PE-uren over 2017 te verantwoorden.

Hebt u wel aan de minimum-PE-verplichting voor 2017 voldaan, maar bent u een of meer in 2017 verrichte PE-activiteiten vergeten te registreren, dan kunt ook u dit doen tot en met 31 augustus 2018. De PE-verplichting voor accountants betreft een minimumverplichting. U hoeft slechts 120 PE-uren per driejaarscyclus met een minimum van 20 per jaar te verantwoorden. Uiteraard staat het u vrij meer PE-uren te verantwoorden, maar het is vanuit de NBA niet verplicht.

Beschikt u niet (meer) over uw inloggegevens, dan kunt u deze opvragen op de inlogpagina van MijnNBA.nl. Mocht u hierbij op problemen stuiten, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Service & ondersteuning: ledenadministratie@nba.nl of 020-30 10 200.