NBA Handboek Samenstellingspraktijk beschikbaar

Voor kleine kantoren met uitsluitend samenstellingsopdrachten heeft de NBA het Handboek Samenstellingspraktijk geschreven. Hiermee willen het NBA-bestuur en de Commissie MKB deze kantoren een goede basis geven voor kantoorkwaliteit en daarmee voor de toetsing.

In het Handboek Samenstellingspraktijk zijn basisregels opgenomen die het toetsingskader vormen waar kantoren aan moeten voldoen. Wanneer het kantoor zich houdt aan deze basisregels is het kantoor compliant.

Het is dus een boek met basisregels. Meer mag natuurlijk altijd, bijvoorbeeld uitbreiding met een hoofdstuk voor administratieve dienstverlening. Daarvoor kunnen kantoren gebruik maken van de kantoorhandboeken die door diverse partijen op de markt worden gebracht.

Diana Clement (plv. voorzitter NBA en voorzitter LOA) en Steef Visser (voorzitter Commissie MKB): “is een handboek dan noodzakelijk? Nee, u hoeft geen kantoorhandboek te hebben. Wel moet u voor uw kantoor in de samenstellingspraktijk een beschrijving hebben van het stelsel van kwaliteitsbeheersing. Daarbij mag u rekening houden met de aard en omvang van uw accountantspraktijk. Maar toch krijgen we regelmatig de vraag waaraan een accountantskantoor moet voldoen. Daar willen we met dit NBA Handboek Samenstellingspraktijk een antwoord op geven.”

Download op MijnNBA.nl