Kristalprijs 2018: op zoek naar ketentransparantie

Bent u transparant over de ketens waarin u opereert, over mogelijke risico’s voor uw bedrijf en de (in)directe risico's voor mens, milieu en natuurlijk kapitaal? Dan bent u wellicht de winnaar van de Kristalprijs 2018, de prijs voor de meest transparante maatschappelijke verslaggeving?  

Aanmelden kan tot 18 augustus 2018 via www.transparantiebenchmark.nl.

De Kristalprijs wordt dit jaar toegekend aan de organisatie met het meest inspirerende voorbeeld van ketentransparantie in het jaarverslag. Ketentransparantie is één van de basisprincipes van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Veel organisaties zijn transparant over een (deel van) hun ketens, andere bedrijven worstelen nog met ketenverantwoordelijkheid en de transparantie daarover.

Goed beeld

Maatschappelijke verslaglegging en transparantie zijn in toenemende mate van belang voor het bestaansrecht van organisaties, aldus de organisatoren van de Kristalprijs. Stakeholders willen zich een goed beeld kunnen vormen van duurzame prestaties en de maatschappelijke meerwaarde van organisaties. Daarom zijn zij steeds meer geïnteresseerd in niet-financiële en meer toekomstgerichte informatie over strategie, governance, verdienmodel, waardecreatie en relevante (ook financiële) risico's daaromtrent.

Die relevantie neemt toe door de financiële impact en de urgentie van bijvoorbeeld Nederland Circulair 2050, maar ook door internationale ontwikkelingen zoals de klimaatdoelen uit het akkoord van Parijs en de Sustainable Development Goals (VN).

Nomineren

Belangrijk bij de beoordeling voor de Kristalprijs is of organisaties in geval van problemen openstaan voor kritiek en hun verantwoordelijkheid nemen. Veel bedrijven reageren vooral defensief en ook pas als ze in de media komen.

De organisatie van de prijs roept op om bedrijven met inspirerende voorbeelden op het terrein van maatschappelijk transparante verslaggeving te nomineren voor de Kristalprijs 2018. Aanmelden kan tot 18 augustus aanstaande via www.transparantiebenchmark.nl.

Toekenning van de jaarlijkse Kristalprijs is voortaan om en om gebaseerd op nominatie en op de uitkomsten van het tweejaarlijkse Transparantiebenchmark-onderzoek van het ministerie van EZK. De prijs is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de NBA. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is verantwoordelijk voor de uitvoering.

Aanmelden kan op Transparantiebenchmark.nl