Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn in werking getreden

Op 25 juli 2018 is de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn in werking getreden.

Dit in vervolg op de voorstellen om de wwft te wijzigen die de Eerste Kamer op 10 juli 2018 heeft aanvaard.

Zodra meer bekend is, volgt nadere informatie.