Gewijzigde rapportages voor juridische transacties en Engelstalige voorbeeldrapportage 1.2.20.1.1 beschikbaar

Op 10 juli 2018 publiceerde de NBA gewijzigde rapportages voor juridische transacties en de Engelstalige controleverklaring 1.2.20.1.1, oordeelonthouding bij eerste controle, wel voldoende en geschikte controle-informatie over de eindbalans.

De rapportages staan in het verzameldocument met de Nederlandstalige rapportages voor specifieke sectoren en voor de juridische transacties inbreng, splitsing en fusie, deel 3 HRA, sectie II, hoofdstukken 10 t/m 19.

In het verzameldocument met de Engelstalige rapportages voor specifieke sectoren en voor de juridische transacties inbreng, splitsing en fusie, deel 3 HRA, sectie II, hoofdstukken 12 t/m 18 zijn de gewijzigde Engelstalige juridische rapportages opgenomen. 

Wijzigingen

De wijzigingen in de rapportages voor juridische transacties betreffen een terugkeer naar de inleidende eerste volzin uit eerdere  versies die golden tot eind 2016 (‘Wij hebben kennis genomen van [onderzoeksobject]’). In de paragraaf over de verantwoordelijkheden van de accountant voor de controle staan overeenkomstige aanpassingen. De NBA heeft in onderzoek of al dan niet een andere formulering nog beter aansluit op het doel van de rapportage en de werkzaamheden van de accountant. 

Engelstalige rapportage

In deze rapportage, oordeelonthouding bij een eerste controle, wel voldoende en geschikte controle-informatie over de eindbalans, zijn verbeteringen verwerkt om de situatie rond de eindbalans te verwoorden. 

Toekomstige aanpassingen

De komende maanden werkt de NBA aan:

  • Opdrachtbevestigingen met onder meer geactualiseerde AVG-passages;
  • Naast brieven 1.1.1 en 3.1 meer voorbeeldbrieven in verband met digitale deponering vanaf boekjaar 2017, inclusief Engelse vertalingen;
  • Meer geactualiseerde publieke-sector-rapportages;
  • Meer updates van de generator;
  • Assurance-rapporten in nieuw format met het oordeel (de conclusie) aan het begin, vergelijk voorbeeldrapportages hoofdstuk 3.5.