Consultatie NBA-handreiking 1141 Data-analyse bij de controle

Accountants maken bij hun jaarrekeningcontrole in toenemende mate gebruik van data-analyse. Deze toepassing varieert van controles anders uitvoeren ('doing things differently') tot herontwerp van de controle ('doing different things'). Gezien de vragen vanuit de praktijk hoe dit past in de controlestandaarden, heeft de NBA-handreiking 1141 in concept ontwikkeld. Leden en belanghebbenden kunnen tot 18 september 2018 op de concepthandreiking reageren.

Data-analyse als kwaliteitsbevorderaar

De beschikbaarheid van digitaal vastgelegde gegevens geeft accountants de kans om deze geautomatiseerd te controleren. Dit kan een kwaliteitsimpuls geven aan de controle. Data-analyse kan de accountant helpen de organisatie beter te begrijpen. Het kan ook een rol spelen bij het bepalen op welke interne beheersing de accountant wil steunen. Daarnaast geeft het mogelijkheid om gegevensgerichte werkzaamheden effectiever en efficiƫnter uit te voeren. Maar data-analyse leidt in de praktijk ook tot uitdagingen. Bij verkeerd gebruik kan de kwaliteit in het gedrang komen. Daarom is het zaak dat de accountant ook bij gebruik van data analyse de juiste vragen stelt en de juiste dingen doet. NBA-handreiking 1141 wil daar bij helpen.

Inhoud en opzet handreiking

De controlestandaarden vormen het uitgangspunt voor het verkrijgen van voldoende zekerheid bij een jaarrekeningcontrole en het daarin opgenomen proces is mede de basis voor de handreiking, inhoudend:

  1. Bepalen welke (materiƫle) risico's er zijn;
  2. Nagaan hoe de organisatie die risico's zelf beheerst; en
  3. Gegevensgericht verkrijgen van de resterend benodigde zekerheid.

De handreiking bevat daarnaast concrete voorbeelden. Bijvoorbeeld over toepassing van data analyse bij het verkrijgen van inzicht in de entiteit, bij risicoanalyse of voor het testen van de interne beheersingsmaatregelen. Verder besteedt de handreiking aandacht aan de volgende onderwerpen:

  • de inzet van data-analyse bij het onderkennen van mogelijke fraude;
  • het verkrijgen van betrouwbare data;
  • de uitkomsten van data-analyse en wat zij de accountant leren.

De handreiking is redelijk basic geschreven, zodat deze ook toegankelijk is voor accountants die geen of weinig ervaring hebben met data-analyse.

Consultatie

Met betrekking tot de consultatie van de handreiking leggen wij de volgende vragen aan u voor:

  1. Is de informatie in de handreiking voldoende duidelijk om data-analyse in de praktijk toe te passen?
  2. Heeft u opmerkingen ten aanzien van de structuur van de handreiking?

Reacties 

De consultatieperiode van de handreiking duurt tot dinsdag 18 september 2018, 09.00 uur. Reacties kunt u zenden naar: consultatie-wet-en-regelgeving@nba.nl.

De NBA vindt het belangrijk om transparant te zijn over de reacties die zij krijgt met betrekking tot voorgestelde regelgeving en toelichtingen daarop. Daarom vragen wij om bij indiening van uw reactie aan te geven of wij uw reactie wel of niet mogen publiceren op de website van de NBA. Voor de interne verwerking ontvangen wij graag ook een Word-versie van uw reactie.