Update projecten Veranderagenda

In november 2017 publiceerde de Stuurgroep Publiek Belang de geactualiseerde Veranderagenda Audit gericht op duurzame kwaliteitsverbetering van de accountantscontrole. Hoe staat het met de verschillende projecten?

Wat maakt een goede controle?

In november 2017 publiceerde de Stuurgroep Publiek Belang haar oorzakenanalyse naar de totstandkoming van controlekwaliteit. Deze sectoranalyse vormde het uitgangspunt voor de geactualiseerde Veranderagenda Audit. Wat zijn de voorwaarden voor een goede controle? Wij hebben de tien drivers van controlekwaliteit voor u op een rij gezet.

Nieuwsgierig?  

Overzicht projecten Veranderagenda

Welke rapporten, green papers zijn gepubliceerd en welke consultaties lopen er momenteel?

Voor informatie over de projecten: www.nba.nl/veranderagenda

Consultatie green paper Structuurmodellen

Als startpunt voor een brede discussie gaat het green paper Structuurmodellen Accountancy in op de structuurmodellen binnen de Nederlandse accountancysector en hun effect op de kwaliteit van de accountantscontrole. Gekeken wordt naar het businessmodel, het partnermodel en het verdienmodel van accountants. Leden en stakeholders kunnen tot eind maart 2018 reageren.

Ga naar consultatie Green paper Structuurmodellen Accountancy

Engelse vertalingen

De Veranderagenda Audit en de oorzakenanalyse controlekwaliteit zijn nu ook beschikbaar in het Engels.