Inhaaltermijn verplichte training Frauderisicofactoren

Het bestuur heeft in het kader van de PE-verplichting het onderwerp Frauderisicofactoren als verplicht onderwerp vastgesteld voor openbaar accountants die gedurende 2017 werkzaamheden hebben verricht ten behoeve van de wettelijke en/of vrijwillige controles van de jaarrekening. 

Gebleken is dat nog niet alle accountants die tot deze doelgroep behoren de verplichte training Frauderisicofactoren in 2017 hebben gevolgd.

Inhaaltermijn

Het bestuur stelt de leden die tot de doelgroep behoren een inhaaltermijn t/m 31 maart 2018 om de verplichte training Frauderisicofactoren alsnog te volgen en deze ook uiterlijk op deze datum op te nemen in hun online PE-registratie.

PE-registratie

Aangezien de verplichting tot het volgen van de training Frauderisicofactoren op het kalenderjaar 2017 blijft rusten, moet een in 2018 gevolgde training Frauderisicofactoren door de accountant worden opgenomen in de PE-registratie 2017 door bij de registratie aan te geven dat het een ‘Inhaalverplichting 2017’ betreft.  

Controle

Na 31 maart 2018 start de NBA met de controle op de naleving van de PE-verplichting 2017, waarbij ook het al dan niet voldoen aan de verplichte training Frauderisicofactoren zal worden betrokken.