Nieuwe maatregel bevordert focus op lange termijn bij oob-controlepartners

Het NBA-bestuur heeft ingestemd met een aantal aanvullende maatregelen om de risico's van financiële druk bij oob-controlepartners / aandeelhouders te beheersen.

De maatregelen bedoeld voor oob-accountantsorganisaties moeten bijdragen aan een langetermijnfocus bij controlepartners en het risico verlagen dat investeringen in kwaliteit en innovatie worden geremd. Voor deze partners moet er geen noodzaak zijn om in de laatste jaren van hun carrière te streven naar winstmaximalisatie om het pensioen veilig te stellen.

Uitkomsten NBA-onderzoek pensioenregeling

De maatregelen zijn een gevolg van maatregel 3.8 uit het rapport In het publiek belang. Hierbij  heeft een projectgroep onderzocht of het invoeren van een pensioenregeling voor de controlepartners van oob-accountantsorganisaties kan bijdragen aan de focus op de lange termijn. De projectgroep kwam tot de conclusie dat een dergelijke verplichte pensioenregeling hierbij niet effectief is. De projectgroep en een OPAK-werkgroep hebben vervolgens bovenstaande maatregelen voorgesteld. De maatregelen geven de accountantsorganisaties voldoende inzicht in de financiële situatie van de controlepartner en kunnen indien noodzakelijk tijdig passende maatregelen nemen.

Meer informatie

Fred de Vries.jpg
Fred de Vries Beroepsontwikkeling en Beleid 020-3010375