Oproep aan onderwijsinstellingen voor aanbieden simulatie-opdrachten

De NBA is op zoek naar organisaties (onderwijsinstellingen) die simulaties van assurance-opdrachten kunnen aanbieden aan trainees die de Praktijkopleiding Accountancy-MKB of de Praktijkopleiding Assurance volgen. Het aanbieden van simulatie-opdrachten is mogelijk vanaf mei 2018.

Voorwaarden en criteria voor simulatie-opdrachten

Benieuwd naar de voorwaarden en criteria voor het mogen aanbieden van simulatieopdrachten, lees dan onderstaande kadernotitie. Let wel: om simulaties van Assurance-opdrachten aan trainees te mogen aanbieden, is accreditatie door de Raad vereist.

Download de kadernotitie

Vragen en aanmelden

Heeft u vragen of wilt u uw simulatieopdrachten laten accrediteren, neem dan contact op met:

Achtergrond

Om trainees Praktijkopleiding in staat te stellen voldoende en relevante Assurance-ervaring op te doen tijdens hun praktijkopleiding, hebben de Raad voor de Praktijkopleidingen en de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) ingestemd met het aanbieden van Assurance-opdrachten als onderdeel van de praktijkopleiding.

Het volgen van simulatieopdrachten voor trainees is in principe mogelijk vanaf mei 2018. Voordat een simulatieopdracht echter kan worden aangeboden moet deze zijn geaccrediteerd door de Raad. Deze accreditatie bestaat uit twee fases:

  • Fase 1: goedkeuring van het plan / het voorstel;
  • Fase 2: goedkeuring van de pilot waarin de simulatieopdracht is getest.