Dilemma van de week: #Metoo

U bent financieel directeur op een scholengemeenschap en staat op het punt uw begroting voor volgend jaar in te dienen. Terwijl een leerlinge net aangifte heeft gedaan tegen één van uw docenten wegens 'ongepast gedrag'.  Vanwege het ziekteverlof van de algemeen directeur bent u als medebestuurder zojuist gebeld door de politie. 

Een leerlinge heeft aangifte gedaan tegen één van uw docenten wegens 'ongepast gedrag'. De betreffende bedrijfseconomie docent werkt al 25 jaar voor uw school en heeft een goede reputatie. De lokale pers is vol op dit onderwerp gedoken en via social media gaan de meest wilde verhalen rond. Volgens de regelgeving dient u de docent direct op non-actief te plaatsen.

Wat zijn uw vervolgstappen?

  1. U doet verder niets, er is immers nog niets bewezen
  2. U houdt alvast rekening met een schadepost voor de tijdelijke vervanging van de docent
  3. U houdt alvast rekening met een bedrag ter hoogte van vervanging én afvloeiing van de docent
  4. U neemt contact op met uw accountant om af te stemmen welke financiële voorzorgsmaatregelen u kunt treffen

Slotopmerking

Naar aanleiding van de reacties die we hebben ontvangen is er voor gekozen een aantal aanpassingen in het dilemma in de app aan te brengen:
Onduidelijk was of de persoon in kwestie maatregelen had genomen waardoor de indruk is ontstaan dat de prioriteiten lagen bij de financiële kant van de zaak en dat voorbijgegaan werd aan de maatschappelijk kant van deze casus. Ook hebben wij gemeend dat de titel 'non-actief', beter bij dit dilemma past.

Dit dilemma is door een lid aan de gebruikers van de app voorgelegd. Hij worstelde met de vraag of je door het innemen van een financieel standpunt ook niet direct aangeeft in hoeverre je de betreffende collega schuldig acht. Opvallend is dat bij de beantwoording van het dilemma de antwoorden 2 en 4 het meest worden gegeven. Meer dan een derde van de respondenten kiest er voor om contact op te nemen met de accountant van de school om advies te ontvangen over de gevolgen voor de begroting. Ongeveer 16% kiest er voor om niets op te nemen. Doordat de docent op non-actief gesteld wordt zijn er kosten van vervanging, alhoewel niet duidelijk is hoe lang die vervanging zal duren. Een derde kiest er voor om voor deze vervanging wel geld te reserveren. Een klein percentage, 13%, kiest er voor om ook de afvloeiing te reserveren, hoewel nog niet duidelijk is of de docent schuldig bevonden wordt.

Via het menu van de app kunt u ook uw eigen dilemma's voorleggen. Ook is het mogelijk te mailen naar aib@nba.nl.