Technologielandschap beroep in kaart

De nieuwe kennisgroep 'Accounttech' van de NBA is samen met een groep experts begonnen om het ‘technologielandschap’ van het accountantsberoep in kaart te brengen. Ook wordt gewerkt aan een kalender voor komend jaar.

Bekijk het Technologielandschap en lees meer over terminologie.

De kennisgroep Accounttech, bestaande uit 19 vertegenwoordigers uit onderwijs, wetenschap en praktijk heeft met behulp van het 3-horizon model van Mckinsey dit landschap in kaart gebracht. In drie sub-groepen - bedrijfsleven, grote en middelgrote/kleinere kantoren – zijn de technologieën ‘geplot’. In horizon één staat welke technologie nu al bestaat en vaak wordt vaak. Horizon twee laat zien welke technologie beschikbaar is, maar nog niet of beperkt wordt toegepast door onze beroepsgroep. Nieuwe technologie die nog niet wordt gebruikt binnen ons accountantsberoep is terug te vinden in horizon drie.

Het accountantsberoep is hierbij breed gedefinieerd, zowel de controlerend, samenstellend, als accountant in business worden hieronder verstaan. Hierbij bestaan zeker accentverschillen. Zo zijn de innovatie afdelingen van grote kantoren al volop bezig met een aantal technologieën uit horizon twee, bijvoorbeeld data analytics en process mining. Een andere bevinding was dat een aantal digitale ontwikkelingen in het bedrijfsleven al gemeengoed is, terwijl de mkb-accountant hier nog weinig van merkt.

Het technologielandschap zal jaarlijks worden herijkt en verbeterd. Daardoor kunnen we monitoren welke verschuivingen plaatsvinden en op welke ontwikkelingen we ons moeten voorbereiden. Daarnaast zal de kennisgroep Accountech in de eerste maanden van 2019 weer bijeen komen. Het in kaart gebrachte technologielandschap zal daarbij als uitgangspunt worden gehanteerd. In een aantal werkgroepen zal verder worden gewerkt aan thema’s als:

  • Het vergroten van de sense of urgency.
  • Nieuwe technologische kennis en toepassingen ontwikkelen en toetsen.
  • Praktische kennis en toepassingen delen.
  • Het co-creëren van onderwijsprogramma’s, handreikingen en richting geven aan permanente educatie. 

De kennisgroep Accounttech maakt deel uit van de NBA Vernieuwingsagenda, projectleider Accounttech is Erik Kolthof (e.kolthof@nba.nl). Jan Wietsma is portefeuillehouder vanuit het NBA-bestuur.

Vragen? Neem contact op met

erik-kolthof.jpg
Erik Kolthof Projectleider Innovatie 06-51993793