Stuurgroep Publiek Belang accordeert Fraudeprotocol

De Stuurgroep Publiek Belang heeft het Fraudeprotocol van de NBA-werkgroep Fraude goedgekeurd. In dit protocol staan 21 werkafspraken over wat accountants ten aanzien van fraude moeten doen bij opdrachtacceptatie, risico-analyse, tijdens de controle zelf en bij aanwijzingen voor of vaststellen van fraude. Ook worden afspraken benoemd over fraudemelding en transparantie.

Deze door de stuurgroep geaccordeerde versie bevat slechts enkele aanpassingen ten opzichte van het eerdere concept.

Wel heeft de Stuurgroep de intentie uitgesproken een onderzoek uit te voeren naar de naleving van dit protocol door accountantsorganisaties.