Status Richtsnoeren Wwft

Op 12 december publiceerden de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) en het Register Belastingadviseurs (RB) een geactualiseerde versie van de Richtsnoeren voor de interpretatie van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft 2018), bestemd voor accountants en belastingadviseurs.

Voor leden van de NBA gelden deze Richtsnoeren niet als NBA-handreiking, omdat de NBA ze nog moet consulteren. Dat doet de NBA vanaf vandaag.

Heeft u suggesties bij de gepubliceerde versie, dan ontvangt de NBA die graag uiterlijk 18 februari 2019 13.00 uur via consultaties@nba.nl. 

De consultatieperiode zal de NBA samen met haar partners NOB en RB gebruiken voor de volgende acties:

  • Proberen de handreiking beter toegankelijk te maken, door de teksten beter leesbaar te maken;
  • Na te gaan of er zaken zijn die voor accountants meer uitleg behoeven;
  • Het huidige stuk afstemmen met een aantal belanghebbenden.

Na de consultatieperiode zal de NBA het stuk in overleg met NOB en RB definitief maken.

Wanneer tussentijds blijkt dat interpretaties in deze richtsnoeren door voortschrijdend inzicht onjuist blijken te zijn zal de NBA dit via de website bekendmaken.

Uw reacties op de consultatie kunt u tot 18 februari 2019, 13.00 uur zenden aan consultaties@nba.nl

Lees het bericht van de NOB

Download de richtsnoeren van het NOB