Gewijzigde publieke-sector-rapportages beschikbaar

Op 13 december 2018 publiceerde NBA gewijzigde publieke-sector-rapportages.

Wijzigingen

De wijziging betreft een WNT-passage in de controleverklaringen in hoofdstuk 10. In de passage staat dat controle op de naleving van een anticumulatiebepaling achterwege is gebleven, in overeenstemming met het geldende controleprotocol.

Toekomstige aanpassingen

De komende maanden werkt de NBA aan:

  • Meer geactualiseerde publieke-sector-rapportages;
  • andere assurance-rapporten in nieuw format met het oordeel (de conclusie) aan het begin. Naar voorbeeld van de inmiddels aangepaste voorbeeldrapportages in hoofdstukken 3.5, 10, 13 en 15, sectie II, HRA deel 3;
  • het updaten van de generator.

Download

Meer informatie