De NBA consulteert de vertaling van herziene Standaard 540 De controle van schattingen en toelichtingen daarop

De IAASB heeft een grondige aanpassing van ISA 540 gedaan. De NBA heeft deze gewijzigde Standaard en de wijzigingen in andere Standaarden vertaald en legt deze voor ter consultatie.

Ingangsdatum

De herziene Standaard zal gaan gelden voor boekjaren beginnend op of na 15 december 2019 (dit is in feite boekjaar 2020). Eerdere toepassing is toegestaan.

Reageren en meer informatie

In het consultatiedocument vindt u meer informatie en is aangegeven hoe en wanneer u kunt reageren.

Consultatiedocument herziene ISA 540 en wijzigingen in andere Standaarden

Vertaling Standaard 540 en conforming amendments