Commissie MKB zoekt actief commissielid

Bent u openbaar accountant en werkzaam in het mkb, bij voorkeur bij een kleiner accountantskantoor? En heeft u een visie op het gewenste beleid en activiteiten van de NBA voor haar leden in het mkb? Dan vraagt de Commissie MKB u zich kandidaat te stellen voor deze commissie.

Werkgebied

Naast deskundigheidsbevordering, ondersteuning van de beroepspraktijk en collectieve belangenbehartiging, beoordeelt de Commissie MKB de wenselijkheid en schaalbaarheid van NBA-regelgeving.

De Commissie MKB adviseert het bestuur van de ledengroep openbaar accountants (LOA) gevraagd en ongevraagd over de ontwikkelingen in het mkb. De positie van de openbaar accountant in de mkb-praktijk staat daarbij centraal. 

Samenstelling commissie MKB

De commissie MKB bestaat uit 7 personen die allen werkzaam zijn in de mkb-praktijk.  Bij de samenstelling van de commissie ligt de nadruk op accountants werkzaam bij kleine kantoren.  Er wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling naar ervaring, soort werkzaamheden, [AA’s/RA’s] en man/vrouw.

Profiel  van de kandidaat

  • AA/RA, partner/eigenaar [dan wel in een directie- of managementfunctie];
  • Visie hebben op de ontwikkeling van het accountantsberoep, waaronder de invloed van ICT;
  • Visie hebben op het gewenste beleid en activiteiten van de NBA voor haar leden in het MKB;
  • Beschikken over bestuurlijke ervaring met inzicht in bestuurlijke verhoudingen en processen;
  • Beschikken over goede communicatieve vaardigheden;
  • Van onbesproken gedrag zijn en geen belangenconflict hebben met overige nevenactiviteiten binnen of buiten de NBA.

Tijdsbeslag en vergoeding

De commissie MKB vergadert ca. acht maal per jaar. Daarnaast zijn er jaarlijks enkele vergaderingen met andere NBA-organen en met externe stakeholders waarbij aanwezigheid gewenst is. Elke vergadering vergt ongeveer een halve dag inclusief voorbereiding, exclusief reistijd. Leden van de commissie kunnen aanspraak maken op de NBA-vacatieregeling. Leden van de commissie worden door de NBA benoemd voor een periode van vier jaar met optioneel een tweede termijn.

De NBA is volop in beweging. Daarbij wordt ook gekeken naar de rol van commissies. Mogelijk dat die dus in de toekomst een andere posities krijgen.

Aanmelding

Kandidaten kunnen zich tot 21 december 2018 aanmelden door een e-mail te sturen naar de secretaris van de commissie, Gerard van IJzendoorn( g.vanijzendoorn@nba.nl). Vermeld in de e-mail de volgende gegevens:

  • Een beknopte motivatie om lid te worden van de commissie MKB;
  • Een CV met huidige functie en nevenfuncties met een focus op relevantie voor het lidmaatschap van de commissie MKB;

Nadere informatie

U kunt voor nadere informatie contact opnemen met Gerard van IJzendoorn van het NBA bureau via e-mail of telefonisch 020-3010299.