Themamagazine accountants in business Ethiek

Na de themanummers Vrouwen in finance en accountancy en Klimaat is nu het nieuwe themanummer Ethiek verschenen. Dit laatste themanummer van het jaar gaat in zijn geheel over ethiek en de rol van de accountant in business. Met artikelen vanuit verschillende invalshoeken:

cover-NBA-AIB-Magazine Ethiek.jpg