Lichte kwaliteitsverbetering bij accountantskantoren

Van de dit jaar regulier getoetste kleinere en middelgrote accountantskantoren met een wettelijke controlevergunning (Wta) voldoet een ruime meerderheid (72%) aan de vereiste kwaliteit. In 2016 was dit nog 65%.

Van de kantoren die in 2017 in eerste instantie een onvoldoende scoorden, haalde 74% alsnog een voldoende bij de hertoetsing. Een jaar eerder lag dit percentage met 79% licht hoger. Dit blijkt uit het jaarverslag van de Raad voor Toezicht van de NBA, de beroepsorganisatie van accountants. In dit verslag zijn de toetsingen die de Raad zelf uitvoert samengevoegd met de toetsingen van de SRA. De grotere accountantskantoren met een zogenaamde OOB-vergunning worden getoetst door de AFM. In het verslag stelt de Raad dat er onder andere moet worden geïnvesteerd in versnelde toetsingen.

Sneller verbeteren

NBA-voorzitter Marco van der Vegte leest in de cijfers uit het jaarverslag 'de bevestiging dat het tempo van kwaliteitsverbetering in de sector verder omhoog moet'. Van der Vegte: "Er is veel maatschappelijk ongeduld rondom de kwaliteit van het accountantswerk. Meer positieve resultaten zijn hard nodig." De NBA streeft naar een percentage van 100% goedgekeurde kantoren. Dat percentage zou conform de huidige opwaartse trend binnen twee jaar kunnen worden bereikt.

Voor kantoren die de toetsingen uiteindelijk niet halen is geen plek in de sector, benadrukt Van der Vegte. Tegelijkertijd moeten kantoren wel de gelegenheid krijgen om de noodzakelijke verbeteringen door te voeren. Sanctionering moet een laatste middel blijven.

Samenstelpraktijken

De Raad heeft in het verslagjaar bij 177 kantoren accountantskantoren zonder Wta-vergunning (samenstelpraktijken) een reguliere toetsing uitgevoerd en afgerond. In totaal voldeden 125 kantoren aan de daaraan gestelde eisen, 50 praktijken voldeden op belangrijke onderdelen nog niet en 2 praktijken voldeden geheel niet.

Van de kantoren zonder Wta-vergunning die door de Raad en SRA de afgelopen vijf jaar regulier zijn getoetst voldeed 69% ofwel 776 van de 1117 getoetste kantoren. Van de 246 getoetste kantoren die niet voldeden, voldeed 70% (172) na hertoetsing alsnog.