Gewijzigde brieven bevestiging bij de jaarrekening beschikbaar

Vanaf donderdag 9 augustus zijn de gewijzigde brieven bevestiging bij de jaarrekening beschikbaar.

Wijzigingen

De gewijzigde brief 2.2. bevestiging bij de jaarrekening bij een beoordelingsopdracht bevat passages over fraude op grond van Standaard 2400 en niet langer op grond van controlestandaarden.

Verder zijn redactionele wijzigingen verwerkt in brief 2.2 én in brief 2.1, onder meer uit consistentie-overwegingen.

In diverse opdrachtbevestigingen zijn verder verwijzingen naar de AVG hersteld.

Toekomstige aanpassingen

De komende maanden werkt de NBA aan:

  • Meer voorbeeldbrieven in verband met digitale deponering vanaf boekjaar 2017, inclusief Engelse vertalingen, naast voorbeeldbrief 3.1;
  • Meer geactualiseerde publieke-sector-rapportages;
  • Meer updates van de generator;
  • Assurance-rapporten in nieuw format met het oordeel (de conclusie) aan het begin, zie ook hoofdstukken 3.5 en 15, sectie II, HRA deel 3.

Meer informatie