Belangrijkste wijzigingen Wwft

Op 25 juli 2018 is de gewijzigde Wwft in werking getreden.

De belangrijkste wijzigingen op een rij:

  • risico's op witwassen en financieren van terrorisme inventariseren en beoordelen en maatregelen daarop afstemmen, naar aard en omvang van de accountantspraktijk;
  • een compliance- en auditfunctie inrichten naar aard en omvang van de accountantspraktijk;
  • de definitie van de uiteindelijk belanghebbende (UBO) is gewijzigd. Zo gaat de Wwft ervan uit dat iedere cliĆ«nt een UBO heeft;
  • het onderscheid is vervallen tussen binnenlandse en buitenlandse politiek prominente personen (politically exposed persons, PEP's);
  • voor een vereenvoudigd cliĆ«ntenonderzoek geldt als voorwaarde een laag risico op witwassen vast te stellen.

De NBA-handreiking 1124 wordt geactualiseerd in samenwerking met de NOB. Zoals NOB meldt, is zij gestart met de Richtsnoeren Wwft te actualiseren.