Drie ontwerpverordeningen voor ledenvergadering 18 juni 2018

Tijdens de bijeenkomst van de ledenvergadering op 18 juni 2018 worden drie ontwerpverordeningen ter besluitvorming voorgelegd.

De ontwerpverordeningen hebben betrekking op de vaststelling van de contributie, een wijziging van de regels voor de praktijkopleidingen en een wijziging van de regeling voor de vergoeding van kosten.

De ontwerpverordeningen zijn volgens de wettelijke regels donderdag 12 april 2018 op de website van de NBA geplaatst. Iedereen kan gedurende vier weken na de publicatie van de ontwerpverordeningen een zienswijze bij het bestuur indienen. Het bestuur brengt de ontvangen zienswijzen ter kennis van de leden van de NBA.

Het bestuur, een ledengroepbestuur of een groep van ten minste 100 leden kan een voorstel indienen voor een amendement op een voorgestelde ontwerpverordening. Amendementen kunnen tot uiterlijk twee weken vóór de datum van de bijeenkomst van de ledenvergadering bij het bestuur worden ingediend.

NB: Er zijn geen zienswijzen of amendementen ingediend.