Dilemma van de week: Valse noot?

U was zakelijk leider van een bekend orkest en bent vorig jaar overgestapt naar een andere werkgever. U hoort tijdens een borrel nieuwe informatie over het gehuurde pand van de stichting.

Jaarlijkse hoogtepunt

Over 2 weken staat de uitvoering van het jaarlijkse hoogtepunt, het koningsconcert, op het programma. Hier heeft het orkest het hele hard jaar aan gewerkt en veel bekende Nederlanders hebben al kaarten gekocht. De stichting waarvoor u werkzaam was, huurt al jaren een pand voor een relatief hoge prijs.

Tijdens een borrel vertelt een medewerker van de stichting u dat het pand in handen blijkt te zijn van de voorzitter van de stichting. U was hiervan niet op de hoogte. Het pand is de afgelopen 5 jaren al een keer doorverkocht. De voorzitter heeft hiermee een aantrekkelijke winst behaald. Nadat er door de betrokken medewerker kritische vragen zijn gesteld komt de voorzitter met het voorstel om de verkoopopbrengst te herinvesteren in een nieuw pand en de huur drastisch te verlagen. Een gesprek met de voorzitter levert geen nieuwe informatie op.

Wat doet u?

  1. U doet niets
  2. U stelt eventuele stappen uit tot na de uitvoering
  3. U wendt u tot bestuursleden die u kent om de werkwijze van de voorzitter aan de orde te stellen in de eerstvolgende bestuursvergadering, die over 4 weken plaatsvindt
  4. U neemt direct contact op met accountant van de stichting

Via het menu van de app kunt u ook uw eigen dilemma's voorleggen. Ook is het mogelijk te mailen naar aib@nba.nl.

Download en meer over de app