Consultatie NBA-handreiking, De met governance belaste personen bij gemeenten

De communicatie van de met governance belaste personen is belangrijk bij het uitvoeren van een kwalitatief goede controle. Door goede communicatie verkrijgt de accountant informatie die hem helpt bij het plannen en uitvoeren van de controle. Maar hij verstrekt ook informatie die de met governance belast personen helpt hun toezicht uit te voeren.

Bij de controle van gemeenten rijst de vraag wie de met governance belaste personen zijn, en hoe de communicatie hier ingevuld kan worden. Met de vandaag voor consultatie gepubliceerde NBA-handreiking wil de NBA antwoord geven op die vragen.

De NBA hoort graag of de vragen met betrekking tot de met governance belast personen bij gemeenten voldoende zijn beantwoord en of er nog vragen resteren.

De consultatieperiode van de handreiking duurt tot dinsdag 29 mei 2018, 09.00 uur. Reacties kunt u zenden naar: consultatie-wet-en-regelgeving@nba.nl.

De NBA vind het belangrijk om transparant te zijn over de reacties die zij krijgt met betrekking tot voor voorgestelde regelgeving en toelichtingen daarop. Daarom vragen wij om bij indiening van uw reactie aan te geven of wij uw reactie wel of niet mogen publiceren op de website van de NBA. Ten behoeve van de interne verwerking ontvangen wij graag tevens een Word-versie van uw reactie.