Veel vragen over NVKS bij NBA-helpdesk

In de eerste helft van 2017 zijn opvallend veel vragen over de NVKS binnengekomen bij de NBA-helpdesk. Daarbij werd vaak gevraagd naar de voorwaarden om te kunnen samenwerken met een administratiekantoor. 

halfjaarscijfers.jpg Vragen in 2017: 887; in 2016: 858; in 2015: 697

Op initiatief van de Commissie MKB is inmiddels een tijdelijke commissie NVKS samengesteld die onderzoekt of, en zo ja, hoe de NVKS verduidelijkt kan worden. Voor november dit jaar zal deze tijdelijke werkgroep rapporteren.

De helpdesk vaktechniek heeft de eerste helft van 2017 meer telefonische vragen gekregen dan in dezelfde periode vorig jaar: 887. Vorig jaar waren dat nog 858 vragen. Bij de helpdesk kunnen MKB accountants terecht voor vaktechnische vragen.

Naast de NVKS werd veel gevraagd naar:

  • Regelgeving rondom micro-entiteiten
  • De samenstellingsverklaring bij een micro-entiteit
  • Voorwaarden voor het starten van een eigen praktijk