Dilemma van de week: Cushions

Stel: U bent net gestart als controller bij een non-profit organisatie die gelden int voor haar leden. Uw CFO gaat binnen 1 jaar met pensioen en u bent zijn beoogde opvolger. Binnen de organisatie zijn strakke afspraken gemaakt over de beheerskosten. Deze mogen niet meer dan 15% van het geinde  bedrag zijn. In de eerste werkbespreking met uw CFO blijkt dat al meer dan 5 jaar bewust wordt gestuurd op dit percentage om gezeur te voorkomen. Het percentage is tevens een criterium voor uw bonus en die van uw CFO. 

Twee weken voordat uw proeftijd afloopt blijkt dat er wordt gewerkt met zogenaamde ‘cushions’: fictieve posten die worden gebruikt om de kosten op te hogen in het ene jaar en in het volgende jaar de kosten te drukken. Het gaat om niet-materiele bedragen en kosten die later ook daadwerkelijk gemaakt zullen worden. Wat doet u?

  1. U neemt zelf ontslag binnen uw proeftijd  
  2. U confronteert uw CFO met uw bevindingen en eist veranderingen
  3. U passeert uw CFO en gaat rechtstreeks naar de CEO om dit aan de kaak te stellen
  4. U maakt een brandbrief voor uw CFO, CEO, Ledenbestuur en accountant waarin u uw bevindingen deelt