Dilemma van de week: Supporten of wegwezen

U bent als interim financieel manager (RA) gevraagd om de jaarrekening en begroting op te stellen van een grote stichting.  U heeft een uitstekend gesprek gehad met het bestuur, dat al jaren in functie is. De secretaris  is bovendien een goede vriend van u. 

Voordat u de opdracht accepteert wilt u eerst even ‘in de boeken kijken’. Al snel heeft u aanwijzingen dat er uitgaven zijn gedaan waarvan de relatie met de stichting ver te zoeken is.

Wat doet u?

  1. U accepteert de opdracht om meer inside informatie voor vervolgstappen te kunnen vinden
  2. U vraagt een gesprek aan met het bestuur voor meer tekst en uitleg
  3. U weigert de opdracht
  4. U legt al uw stappen vast en neemt direct contact op met de vertrouwenspersoon van de NBA 

Slotwoord

Het gros van de deelnemers aan dit dilemma kiest voor de optie om een gesprek aan te vragen met het bestuur voor meer toelichting op de cijfers, 69%. Dit is uiteraard een prima eerste stap. Echter, de vraag is wat u hoopt te bereiken met dit gesprek. Als er persoonlijke uitgaven gedaan worden door de bestuursleden op rekening van de stichting, dan is dat gewoon fout. Nadere toelichting op de cijfers maakt dit niet beter. 7% besluit de opdracht te accepteren om de boel uit te kunnen zoeken en vervolgacties te kunnen bepalen. Deze keuze ligt in lijn met NOCLAR (normenkader hoe te handelen bij het identificeren of een vermoeden van niet-naleving van wet- en regelgeving door cliënt of werkgever): een actieve attitude bij het signaleren van onrechtmatigheden. Het weigeren van de opdracht, de keuze van 13% van de deelnemers, sluit minder goed aan bij deze nadere voorschriften. 12% kiest ervoor om met een aangelegd dossier contact op te nemen met een vertrouwenspersoon van de NBA. Sparren met een collega is bij twijfel altijd goed. Zorg ervoor dat u niet alleen met een dilemma blijft zitten!