Regeling theoretische deficiënties

Als je op of na 1 november 2017 begint met of overstapt naar de nieuwe praktijkopleiding moet je er rekening mee houden dat er in de loop van jouw praktijkopleiding nog aanvullende eisen kunnen worden gesteld met betrekking tot de theoretische vakken als je de theoretische opleiding onder de ‘oude’ eindtermen van de CEA hebt gevolgd of nog volgt.

De Raad voor de Praktijkopleidingen zal hier in de loop van dit najaar een regeling voor publiceren. De nog vast te stellen theoretische deficiëntieprogramma’s voor trainees die de praktijkopleidingen Assurance en MKB volgen, kunnen onderling enigszins verschillen. Er wordt gestreefd naar een in omvang beperkte aanvullende module, gericht op de nieuwe eindtermen van Gedrag Ethiek en Besluitvorming (GEB).

Eventueel zal er ook een korte module op het gebied van de ICT-eindtermen bij komen. Het deficiëntieprogramma kan worden gevolgd nadat het eerste jaar van jouw praktijkopleiding is afgerond. 

Nadere informatie volgt nadat het deficiëntieprogramma definitief is vastgesteld.

Let op: als je je hebt aangemeld voor (overstap naar) de nieuwe praktijkopleiding vóór 1 september 2017 om onder de theoretische deficiëntieregeling uit te komen, moet je ook daadwerkelijk uiterlijk 1 oktober 2017 met de praktijkopleiding zijn gestart of de praktijkopleiding onder de nieuwe eindtermen hebben voortgezet.

Je POP of de aanvulling op je POP moet daarvoor uiterlijk 15 november 2017 zijn ingediend en uiterlijk 31 januari 2018 door je praktijkbegeleider en beoordelaar zijn goedgekeurd. Indien je daaraan niet voldoet en je hebt de theoretische opleiding afgerond onder de ‘oude’ eindtermen, vervalt de mogelijkheid om gebruik te maken van de overgangsregeling, waarbij je geen theoretische deficiënties hebt.