Eindtermen- en urenregistratieformulier

Als je bent begonnen met de Praktijkopleiding Assurance of met de Praktijkopleiding MKB heb je misschien al gemerkt dat op sommige plaatsen in de ELO wordt gerefereerd aan het ‘Eindtermen- en urenregistratieformulier. 

Helaas heeft de oplevering van het digitale formulier vertraging opgelopen, waardoor dit nog niet beschikbaar is. We hopen het formulier spoedig te kunnen aanbieden.

Het formulier betreft een (dynamische) voortgangsregistratie. Je kunt het gedurende de praktijkopleiding bijhouden. Op momenten dat het nodig is, bijvoorbeeld voor bespreking tijdens de halfjaarlijkse overleggen met je praktijkbegeleider, kun je ‘snapshots’ van de stand van zaken/voortgang maken. Zodra het beschikbaar is, kun je het formulier eenvoudig ‘bijwerken’. We raden je aan om nu alvast per opdrachtfase per werkdomein je gerealiseerde uren bij te houden, zodat je dit kunt overnemen.

Lees de Informatiegids Praktijkopleiding MKB of de Informatiegids Praktijkopleiding Assurance voor meer informatie over de werkdomeinen, de opdrachtfases en de bijbehorende eindtermen.