Einde praktijkscriptie

Op 1 januari 2018 vervalt de praktijkscriptie in het kader van de (oude) praktijkopleiding RA. De praktijkscriptie wordt vervangen door het referaat.

ls je liever een praktijkscriptie schrijft dan een referaat aflegt, moet je je uiterlijk 15 november 2017 met een door je scriptiebegeleider goedgekeurde scriptieopzet hebben aangemeld bij de afdeling Educatie en Praktijkopleidingen van de NBA.

Je definitieve praktijkscriptie moet je uiterlijk 31 december 2017 bij de NBA hebben ingediend. Afstuderen (mede) op basis van een praktijkscriptie kan tot en met 31 december 2018. Vanaf 1 januari 2019 kun je alleen afstuderen als je een referaat hebt afgelegd.