Dilemma van de week: Zorgen in de zorg!

In het kader van toegenomen publiciteit inzake fraude in de zorg leggen wij u de komende tijd drie zorg- dilemma’s voor.

Dilemma Zorgen in de zorg - Deel 3

U bent gevraagd om in dienst te treden als CFO bij een instelling die jongeren met geestelijke problemen en verslaafden behandelt. De behandelwijze kan worden omschreven als ‘alternatief’ maar tot nu toe succesvol. De instelling heeft geen contract met een zorgverzekeraar om te voorkomen dat aan extra kwaliteitseisen moet worden voldaan. Wat doet u?

 • U doet niets
 • U zorgt ervoor dat een eigen kwaliteitssysteem wordt opgesteld en geïmplementeerd
 • U eist dat voortaan aan de extra kwaliteitseisen van de zorgverzekeraars wordt voldaan
 • U vraagt een extra inspectie aan om een onafhankelijk oordeel te krijgen

Dilemma Zorgen in de zorg - Deel 2

U bent RA/AA en bent in een nevenfunctie actief als lid van de Raad van Toezicht van een zorgaanbieder. De raad van toezicht bestaat uit 5 leden waarvan 3 leden vrienden zijn van de directie van de zorgaanbieder. U wist dit niet bij uw aantreden en komt hier achter tijdens het naborrelen bij de derde vergadering. Wat doet u?

 1. U doet niets.
 2. U agendeert dit punt voor de volgende vergadering
 3. U wendt zich tot de voorzitter van de Raad van Toezicht en geeft aan dat dit niet kan
 4. U benadert de betrokken leden en dringt aan op hun terugtreden 

Dilemma Zorgen in de zorg - Deel 1

U bent CFO bij een thuiszorginstelling die in acute geldproblemen zit. Om het hoofd boven water te houden moet u fors in de kosten gaan snijden. Uw operationeel manager komt met het voorstel om thuiszorg voor ernstige zieke mensen efficiënter in te gaan richten.

Hij komt met het plan om ook voor deze categorie patiënten ‘zorg op afstand’ te verlenen via een gedegen camera- en monitoringsysteem. Thuiszorgmedewerkers kunnen binnen 15 minuten ter plaatse zijn mocht dit nodig zijn. Hierdoor kunt u fors op de kosten besparen.  Wat doet u?

 1. U doet niets.
 2. U gaat akkoord met het voorstel mits de patiënten en familie op de hoogte gebracht worden van deze verandering
 3. U wijst het voorstel af omdat u het onverantwoord vindt om op deze wijze te bezuinigen
 4. U overlegt met uw collega MT leden en Raad van Toezicht of dit moreel te verantwoorden is.