Presentatie rapport Tijdelijke commissie NVKS

Op donderdag 2 november heeft de Tijdelijke commissie NVKS haar rapport over de noodzaak om te komen tot nadere guidance bij de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS) aangeboden aan het ACB in de aanwezigheid van vertegenwoordigers van de Raad voor Toezicht (RvT), de MKB-commissie, het bestuur van de ledengroep Openbaar Accountants (LOA) en het Adviescollege voor Beroepsreglementering (ACB). Belangrijkste onderdeel van het rapport betreft een twintigtal vragen en antwoorden over de NVKS.

Rapport Tijdelijke commissie NVKS 171102.JPG

Het ACB wil de commissie hartelijk bedanken voor dit rapport en voor het vele werk dat de commissie gedaan heeft om tot dit rapport te komen.

Rapport

Zoals het rapport aangeeft is het rapport de basis voor een beslissing van het ACB om al dan niet te komen tot nadere guidance, primair gericht op de kleinere accountantskantoren. Tijdens de bespreking van het rapport op 2 november heeft het ACB geconcludeerd dat het goed is om deze guidance uit te brengen in de vorm van een handreiking. Gezien de opmerking in het rapport dat het ACB terughoudend wil zijn in het verstrekken van nadere guidance verdient dit besluit enige toelichting.

Doel

Het doel van het ACB is om heldere regelgeving op te stellen die relatief eenvoudig toegankelijk en toepasbaar is. Dat is ook één van de redenen om nieuwe regelgeving breed te consulteren. Daar heeft iedereen de kans om vragen te stellen die kunnen leiden tot aanpassing van regelgeving en toelichting. Kennis nemen van een handreiking is immers nooit een vervanging voor het lezen en toepassen van de betreffende regelgeving.

Daarbij is het ACB van mening dat het uitbrengen van nieuwe regelgeving voor degenen waar de regelgeving op van toepassing is, een goed moment is om het eigen handelen te evalueren. De vaak gestelde vraag bij nieuwe regelgeving: ‘Wat moet ik anders doen?’ zou eigenlijk vervangen moeten worden door de vraag: ‘Wat leert de regelgeving mij over wat er van mij wordt verwacht en doe ik dat ook?’ Uiteindelijk is het doel van regelgeving niet het afvinken van vereisten maar het borgen van een goede beroepsuitoefening.

Het ACB heeft besloten het hele rapport vandaag naar buiten te brengen omdat zij wil tegemoetkomen aan de vraag uit de markt en transparant wil zijn over het advies dat zij heeft gekregen. Het ACB kan zich ook vinden in de strekking van de antwoorden op de vragen. Het is mogelijk dat in het concept van de handreiking enige aanpassingen zullen worden gedaan. Ook kunnen de antwoorden op grond van de consultatie van de concepthandreiking nog worden aangepast.

Nader onderzoek naar vier zaken

De vier zaken die de Tijdelijke commissie meldt en die buiten haar opdracht liggen zal het ACB in de komende maand nader onderzoeken. Bij het tot stand komen van de regelgeving zijn een aantal bewuste keuzes gemaakt, die nu ter discussie worden gesteld. In algemene zin denkt het ACB dat het wijzigen van regelgeving nog voordat deze breed wordt toegepast onwenselijk is wanneer het gaat om eerder bewust gemaakte keuzes. Dat neemt niet weg dat het ACB de opmerkingen van de commissie serieus wil bekijken. Kantoren die bezig zijn met de implementatie van de NVKS moeten zich vooralsnog baseren op de huidige regelgeving.

Waardevolle informatiebron

Het ACB verwacht dat het rapport voor kleine kantoren een waardevolle informatiebron is bij het implementeren van de NVKS. Dat neemt niet weg dat er in specifieke gevallen nog vragen kunnen leven. Deze kunt u stellen via de helpdesk van de NBA.

Het ACB verwacht dat de concepthandreiking in de loop van december wordt gepubliceerd voor consultatie.

Download het rapport