Onderwerpen Kennis Delen 2018 vastgesteld

Het Bestuur heeft op voordracht van de Signaleringsraad drie onderwerpen voor Kennis Delen 2018 vastgesteld: Commercieel Vastgoed, Notariaat en Aanbesteding.

Commercieel vastgoed

Commercieel vastgoed is het eerste Kennis Delen onderwerp dat een vervolg krijgt. In 2011 verscheen de succesvolle Publieke Managementletter (PML) ‘Zeg waar het op staat’. Deze PML leidde onder andere tot de oprichting van het Platform Taxateurs en Accountants, dat inmiddels is overgegaan in de NBA Werkgroep Vastgoedaccountants. Deze werkgroep zal de nieuwe PML begeleiden.

Notariaat

Het notariaat is bij uitstek een MKB-sector, die grotendeel uit kleine kantoren bestaat. De keuze past binnen het beleid van de Signaleringsraad om eenmaal per twee jaar een MKB-sector te selecteren. Notariskantoren worden met steeds meer administratieve voorschriften geconfronteerd, terwijl de samenwerking tussen het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) voor verbetering vatbaar is. De modernisering van de Administratieverordening ligt al jaren stil. Fraude en continuïteit zijn interessante thema’s in de sector.

Aanbesteding

Aanbesteding is een probleem dat zich in de gehele publieke sector voordoet. De wetgeving is onvoldoende robuust en houdt weinig rekening met de kenmerken van de sector. Bij Europees aanbesteden zijn de procedures ingewikkeld en bestaan beperkte mogelijkheden om maatwerk te leveren, bij nationale aanbesteding zijn de te hanteren kaders ruim geformuleerd. Instellingen weten niet goed wat te doen en huren dure expertise in, accountants hebben moeite om de rechtmatigheid te controleren vanwege het onduidelijke normenkader.