Signaleringsraad zoekt nieuw niet-accountant lid

De NBA-Signaleringsraad is op zoek naar een lid dat geen accountant is. Zij of hij is bij voorkeur (mede) werkzaam als lid van een raad van commissarissen of een raad van toezicht. Ook wordt er gezocht naar iemand met een brede maatschappelijke oriëntatie en gedegen kennis van accountancythema’s. De benoeming vindt plaatst voor een termijn van vier jaar. Reageren kan tot uiterlijk 15 juni. 

NBA-Signaleringsraad

De NBA-Signaleringsraad rapporteert en opinieert in breed publiek over de uitkomsten en signalen uit het NBA-programma Kennis Delen. Hierbij legt zij de verbinding met de ontwikkelingen in de samenleving. In dit kader brengt de raad driemaal per jaar een publieke managementletter (PML) uit.

Programma Kennis Delen

In het NBA-beleidsprogramma Kennis Delen wordt de kennis van accountants collectief ingezet om vroegtijdig risico’s te signaleren in maatschappelijke sectoren of relevante thema’s. Het accent ligt hierbij op risico’s op het gebied van bestuur, bedrijfsvoering, verslaggeving en controle. De risico’s kenmerken zich door een systematisch karakter en duiden op problemen die de specifieke organisatie overstijgen en hierdoor een grote maatschappelijke impact kunnen hebben.