Samenvatting vergadering NBA-bestuur mei beschikbaar

De samenvatting van de NBA bestuurvergadering van  9 mei j.l. staat online. Het bestuur vergaderde onder andere over het de aanstaande Ledenvergadering, de uitvoering van de Beroepseed en het jaarverslag van de Raad voor de Praktijkopleidingen.

Maandelijkse samenvatting

Het NBA-bestuur geeft elke maand een korte samenvatting van de inhoud van de bestuursvergadering. Het doel hiervan is om leden te betrekken bij wat er speelt binnen de NBA. Ook geven de samenvattingen inzicht in de vraagstukken waarover het bestuur zich buigt.

Download