Dilemma van de week: Noble of nobel?

U bent sinds kort CFO van een grote, beursgenoteerde  grondstoffenhandelaar en  over twee weken staat de publicatie van de jaarcijfers gepland. In uw volatiele markt wordt al jaren gewerkt met het fair value accounting principe. Uw bedrijf heeft jarenlang, tegen de trends op de markt in, de waarde van activa stelselmatig verhoogd. Hiervoor heeft u een aantal belangrijke individuen in huis die verantwoordelijk zijn voor de waarderingen. U heeft net een gesprek met de huisaccountant gevoerd over de jaarcijfers. Net als vorige jaren heeft de huisaccountant de waarderingen wederom goedgekeurd.

Wat doet u?

  1. U doet niets.
  2. U vraagt het bestuur om een een second opinion in te winnen bij een ander accountantskantoor.
  3. U zorgt ervoor dat het bestuur nauwer betrokken wordt bij de waarderingen en vergroot de transparantie aan de stakeholders.
  4. U zorgt ervoor dat uw stakeholders op de hoogte worden gebracht van dit risico.

Slotwoord

Dit dilemma had betrekking op de grondstoffenhandelaar Noble group waar een opeenstapeling van twijfelachtige financiële beslissingen had plaatsgevonden met een accountant die niet kritisch genoeg zou zijn. Eind mei 2017 was dit volop in het nieuws. Lees meer op Accountant.nl.

Bij Noble vonden forse afwaarderingen plaats waarna PwC voor een second opinion werd ingeschakeld. Huisaccountant EY had de waarderingen goedgekeurd en PwC gaf aan dat er geen regels waren overtreden. Wel werd het volgende advies gegeven: ‘het was gevaarlijk dat slechts "enkele belangrijke individuen" in het bedrijf verantwoordelijk waren voor de waarderingen en het bestuur moest nauwer betrokken worden bij de waarderingen.’

De antwoorden sluiten nauw aan bij de bovenstaande bevindingen: 59% kiest voor de optie om het bestuur nauwer te betrekken bij de waarderingen en wil de transparantie naar stakeholders vergroten. 7% Kiest voor niets doen en 15% kiest voor de tussenstap door eerst een second opinion in te winnen. 18% Besluit om de stakeholders te informeren over het risico dat gelopen wordt.