Rapport Taskforce Publieke Verantwoording

'Meer automatisering en harmonisering in publieke jaarverslaggeving'

Het harmoniseren van data, automatiseren van de informatievoorzieningsketen, focus in het bestuursverslag en kennisuitwisseling tussen de sectoren moet de publieke jaarverslaggeving efficiƫnter en transparanter maken.

Dat is de conclusie van de Taskforce Publieke Verantwoording (TPV) in het rapport dat in februari is verstuurd naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de minister van Wonen en Rijksdienst, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In dit project van Financiën hebben verschillende vertegenwoordigers van de NBA en accountants actief in de (semi-)publieke sector hun bijdrage geleverd.

Lees het uitgebreide artikel op Accountant.nl »

Dit rapport geeft input voor de implementatie van maatregel 7.5 uit het rapport 'In het Publiek Belang'.