Platform Leren van toezicht: accountant, let op bij splitsing van klant

Accountants moeten extra alert zijn als hun klant zich splitst in twee partijen. Toch denkt een kleine meerderheid dat het mogelijk is om te blijven optreden voor één van beide partijen. Dat blijkt uit een recente poll op Accountant.nl.

Accountant.nl vroeg lezers of het mogelijk is om bij splitsing van partijen te blijven optreden voor één van beide partijen. Dat mag volgens de richtlijnen van de NBA, mits de accountant daarover duidelijk is. 368 lezers gaven hun mening via de poll. 55 procent zegt ‘ja’, 35 procent zegt ‘nee’ en 10 procent weet het niet.

Factsheet

In een factsheet ‘Splitsing van partijen’ (zie hieronder) zet het platform ‘Leren van toezicht’ de risico’s en aanbevelingen voor de openbare accountant op een rij. Accountants moeten zich bij splitsing van partijen realiseren dat hun objectiviteit in het geding is. Bespreek dat met de partijen en zorg voor waarborgen, aldus de aanbevelingen. Weet hoe verstrekte informatie gebruikt gaat worden en bespreek dit soort casussen binnen uw kantoor. Nog beter is het om een dergelijk risico al bij opdrachtacceptatie aan te kaarten.

Tuchtzaken voor de Accountantskamer betreffen regelmatig situaties waarbij de klant van een (mkb)accountant zich splitst in twee partijen en die accountant (en zijn of haar kantoor) zich onvoldoende bewust is van een bedreiging van de objectiviteit, of niet zorgt voor passende waarborgen.

NBA-handreiking 1130 geeft in hoofdstuk 5 (‘Strijdige belangen’) voorbeelden van te nemen maatregelen in zulke situaties. Ook de publicatie Uitglijders: lessen uit accountantstuchtrecht geeft in hoofdstuk 9 ‘Belangen verstrengelen en te veel meebuigen met de opdrachtgever’ aandacht aan het thema. ‘Uitglijders’ presenteert daarin verschillende casussen over splitsing van een klant in partijen, bijvoorbeeld bij de ontbinding van een vader/dochter bedrijf, ontbinding van een maatschap of een echtscheiding.

Platform Leren van toezicht

De factsheet is een eerste publicatie vanuit het nieuwe platform ‘Leren van toezicht’. Doel van dit platform is om bevindingen uit toezicht om te werken naar praktische lessen voor verbetering. Deelnemers zijn, naast initiatiefnemer NBA, de AFM, de Accountantskamer, Raad voor Toezicht, SRA, het NBA Adviescollege Beroepsreglementering en verschillende accountantsorganisaties.

In 2016 is het platform gestart met een pilot. Recent is een werksessie georganiseerd over onafhankelijkheidsvraagstukken, mede ingegeven door onafhankelijkheidsmeldingen die de AFM ontvangt van accountantsorganisaties. Voor 2017 staan opnieuw twee platformbijeenkomsten op de planning, waarvan één over fraude.

Factsheet 'Splitsing van partijen'

Interview

'Uitglijders, lessen uit accountantstuchtrecht'

College van Beroep

Gerelateerd