Handleiding opdrachtgeverschap accountantscontrole overheid

Een werkgroep heeft op basis van advies 1 uit het rapport Vernieuwing accountantscontrole gemeenten (Depla-II) een handleiding opdrachtgeverschap decentrale overheden opgesteld ter versterking van het opdrachtgeverschap van de raad.

Aan deze handleiding hebben vijf accountants, onder andere vertegenwoordigers van de NBA Werkgroep decentrale overheden (WGDO), meegewerkt.        

Enquêtes                                                                             

De ‘Handleiding Versterking opdrachtgeverschap van de raad bij de accountantscontrole’ is opgesteld door een werkgroep van raadsleden, accountants, een griffier en gemeentelijke controllers. Aan de basis liggen onder meer enquêtes onder 1370 raadsleden, griffiers en accountants. 

Onderwerpen uit de handleiding:

  • Het belang van de accountantscontrole voor de gemeenteraad
  • De rol van de raad bij de jaarlijkse controle