Dilemma van de week: Verantwoorde keuze?

Stel, u bent sinds kort in dienst getreden bij een stichting als financieel manager. In uw proeftijd krijgt u tijdens een introductieronde te horen dat één van de bestuursleden ook werkzaamheden voor ons verricht.

U krijgt een maandelijkse factuur van 250 euro onder ogen voor het schrijven van artikelen. Navraag levert op dat het bestuur dit heeft geaccordeerd omdat voorheen een externe schrijver deze artikelen schreef tegen een veelvoud van het bedrag.  

Het betreffende bestuurslid kon het veel goedkoper en kwalitatief net zo goed doen en had toch nog voldoende tijd vanwege een gebrek aan opdrachten. 

Wat doe u?

  1. Ik doe niets, alles is immers conform de regels verlopen.
  2. Ik neem contact op met het betreffende bestuurslid en geef aan dat dit niet geregeld is in het bestuursstatuut maar dat dit niet wenselijk is.
  3. Ik neem contact op met het betreffende bestuurslid en geef aan dat dit niet meer kan.
  4. Ik neem contact op met het bestuur en geef aan dat deze schijn van belangenverstrengeling niet te tolereren is.

Wat vonden de gebruikers van de DilemmApp?

Uit de informatie in het dilemma blijkt niet dat de situatie getoetst is aan de bestuursstatuten. Of alles via de regels is vernomen is dan een aanname. Toch heeft 33% van de respondenten in de DilemmApp gekozen voor dit antwoord.

Merendeel

Het merendeel van de respondenten kiest voor de optie om het bestuurslid te laten weten dat dit een onwenselijke gang van zaken is. Maar wat als het bestuurslid dit voor kennisgeving aanneemt en hier verder geen consequenties aan verbindt? Heeft de financieel manager dan aan zijn 'verplichting' voldaan en hoeft hij verder niets te doen? 

Stelliger

7% Van de respondenten geeft aan het bestuurslid te laten weten dat doorgaan op deze manier niet meer kan. Maar wat gebeurt er als de overige bestuursleden dit besluit niet steunen? Zij hebben deze werkwijze eerder geaccordeerd. Ook de donateurs/subsidiegevers hebben liever een goedkopere oplossing. Hoe houdt de financieel manager dan zijn rug recht?

Belangenverstrengeling niet tolereren

25% Van de respondenten zou het bestuur laten weten dat deze schijn van belangenverstrengeling onacceptabel is. Dit is een goed moment om aan te sturen op het formuleren van heldere beginselen over tegenstrijdige belangen of bedreigingen van objectiviteit.

Wat is de schade?

Het is moeilijk in te schatten wat de schade voor de stichting zal zijn als deze informatie naar buiten komt. Reputatieschade wellicht, als de publieke opinie vindt dat het bestuur zich heeft verrijkt. De publieke opinie is zo veranderlijk als het weer. Waar een situatie eerder gewoon werd geaccepteerd, kan dat jaren later ineens omslaan.

Reageer en bekijk reacties van anderen in de DilemmApp: